AHA Soft Peeling Pads – Miếng đệm tẩy tế bào chết AHA – 1 hộp