Brand:Ureborn

Tinh chất exosome Ureborn Ageless Serum

Liên hệ

Tinh chất exosome Ureborn Ageless Serum. Tế bào gốc Exosome UREBORN là giải pháp EXOSOME đông khô đầu tiên trên thế giới được tạo ra do sự hợp tác của EXOSOME với các hoạt chất.